Websoftware
voor ingenieurs- en adviesbureaus

Door onze ondersteuning kunt
u zich concentreren op waar ú goed in bent!

Opnames geluid isolatie woningen

Complexe geluidsberekeningen in een handzaam systeem

Het komt met enige regelmaat voor dat woningen opgenomen moeten worden omdat er sprake is van een hoge geluidbelasting. De geluidbelasting kan diverse oorzaken hebben, zoals verkeer, industrie en verschillende andere. De opname heeft betrekking op maten van de ruimte en van de verschillende openingen in de wanden, zoals deuren, ramen en ventilatieopeningen. Op basis van die maten en de verschillende isolatiewaarden wordt de geluidbelasting in de woning berekend.

Hiervoor gebruiken we de basis van BWNR, omdat alleen het type opname verschillend is, maar de werkaanpak volledig overeenkomt.

We maken het ingeven van de benodigde gegevens zo eenvoudig mogelijk. Ook maken we de berekeningen inzichtelijk, zodat controleerbaar is wat er gebeurt. Dat is erg belangrijk om te voorkomen dat er sprake is van een oncontroleerbare blackbox. Uiteindelijk gaat het er om, dat er met minimale inspanning een maximaal en betrouwbaar resultaat uit komt.