Websoftware
voor ingenieurs- en adviesbureaus

Door onze ondersteuning kunt
u zich concentreren op waar ú goed in bent!

Volgsysteem bouwkundige aanpassingen

Een visueel volgsysteem van aanpassingen, herstel van gebreken en onderhoud

Het systeem is geënt op bouwkundige opnames en heropnames. Door hier slim gebruik van te maken kunnen ontwikkelingen gevolgd en gerapporteerd worden. Standaard wordt de beginsituatie, de voorlaatste en de laatste situatie getoond. Ook kan het hele beschikbare verloop getoond worden.