Websoftware
voor ingenieurs- en adviesbureaus

Door onze ondersteuning kunt
u zich concentreren op waar ú goed in bent!

Bouwkundige opnames

Bij een bouwkundige opname komt behoorlijk wat kijken, zeker als het om een groter aantal adressen gaat. BWNR organiseert het voor u en geeft u overzicht.

BWNR stelt u in staat om met tablet of zelfs smartphone opnames te doen. Foto's schieten en bevindingen vastleggen. Apple of Android. Rapport wordt automatisch gegenereerd en is direct beschikbaar.

Op BWNR.NL kunt u uw opname project inrichten. Bewoners kunnen er inloggen met de inlog informatie die u in de bewonersbrief verstrekt. Bewoners kunnen zelf afspraken kiezen en eventueel wijzigen. Ze kunnen berichten sturen en ze kunnen het opnamerapport inzien.

BWNR is uitermate flexibel en aanpasbaar.

BWNR controleert de adressen en zet ze op de kaart. Inspecteurs gaan gewapend met de goede informatie op stap, voeren de opnames uit, en koppelen terug. Daardoor heeft u altijd inzicht in de laatste stand van zaken. De opname zelf is eenvoudig, maar flexibel. Zodra de laatste foto is gemaakt, is het rapport beschikbaar.

Ook de opdrachtgever kan de rapporten inzien. Of u kunt de rapporten als zip bestand downloaden voor de opdrachtgever.

U kunt een heropname doen om eventuele schade vast te stellen. In het rapport worden de situatie vóór en ná overzichtelijk gepresenteerd.

U werkt grotendeels papierloos. Alle informatie is op tablet beschikbaar.

Het door ons gehanteerde KISS principe (Keep it smart & simple) wordt erg gewaardeerd door mensen die met BWNR werken. Alles werkt snel en eenvoudig. Er is geen overbodige poespas.

Ervaring

BWNR wordt al sinds 2015 bij vele projecten ingezet. De bouwkundige opname app wordt sinds 2018 ingezet tot grote tevredenheid van klanten. In die tijd is heel veel praktijkervaring opgenomen in de software. Daarbij speelt onze opzet een duidelijke rol. Doordat wij in principe kostenloos aanpassingen doen is de drempel heel laag om dingen die beter kunnen te melden. Daar reageren we direct op en dat zorgt voor een goed 'verbeterklimaat'. Daar zijn medewerkers blij mee en dat is de basis van onze kwaliteit.

BRL 5024 Certificering

De bureaus die BWNR inzetten voor bouwkundige vooropnamen zijn allen gecertificeerd voor BRL 5024 - Het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen / KOMO procescertificaat.

Webtechnologie

De bouwkundige vooropnames worden gedaan met lokale dataopslag, onderdeel van progressive web app technologie. Dit houdt in dat de data - foto's en bevindingen - eerst lokaal in de browser worden opgeslagen, om vervolgens automatisch gesynchroniseerd te worden met de server. Dit betekent dat u volledig zonder internetverbinding kunt werken en dat de gegevens op een willekeurig later moment geupload kunnen worden. Tegelijkertijd is het geen app die uit een Apple of Android store gedownload hoeft te worden.

Daar zitten diverse voordelen aan. Ten eerste kunt u met iedere willekeurige telefoon of tablet werken zonder eerst iets te moeten installeren. Maar belangrijker is dat een app voor diverse platforms (PC, Mac, iOS, Android, Linux) onderhouden moet worden en bij iedere aanpassing door een review proces moet. Dat maakt appontwikkeling duurder, trager en minder flexibel. Bij ons gaat de inspanning direct in het product zitten en we kunnen iedere gewenste aanpassing direct realiseren.