Websoftware
voor ingenieurs- en adviesbureaus

Door onze ondersteuning kunt
u zich concentreren op waar ú goed in bent!

Over InfoLead

InfoLead is in 2015 gestart door Maarten Heckman in samenwerking met Steven Oosterling. Sindsdien heeft de ontwikkelde functionaliteit zich gestaag uitgebreid. Ook het aantal projecten dat met onze software is uitgevoerd kent een gestage groei. Voor BWNR staat de teller ondertussen op 135 projecten een kleine 3700 opnames en ruim 60.000 opname foto's. Met een hele hoge klant tevredenheid. Hetzelfde geldt voor Q-Scan. In korte tijd 166 projecten met uitermate enthousiaste klanten.

We richten ons op Ingenieurs- en adviesbureaus met software waarmee opnames worden gedaan, en alles daar omheen. Waarom? Enerzijds omdat dat 'zo gekomen is', je springt in een gat, in een vraag.

Maar anderzijds omdat er een match, een klik blijkt te zijn en je dingen te bieden hebt waar behoefte aan is. Door onze achtergrond kunnen we complexere zaken aan en zijn we een goede sparring-partner.

We zijn 'lean & mean'. Alles wat we nodig hebben om ons werk te doen is een notebook en een internetverbinding.

Wie

Maarten Heckman. Maarten heeft een achtergrond als Wagenings ingenieur. Daarnaast sinds 1990 uitgebreide ervaring in het opzetten van complexe softwaresystemen
Jan Jan Heckman. Jan heeft een Delftse wiskundige achtergrond. Hij heeft uitgebreide ervaring met ruimtelijke risicoberekeningen en met GIS programmeren.

Partners

Interweave Interweave eigenaar Joost Bloom is webdesign specialist met contacten bij diverse ingenieursbureaus, en plaatsgenoot.

Klanten

BK bouw- & milieuadvies BK bouw- & milieuadvies is het bureau waarmee we BWNR in 2015 hebben opgestart. Later ook Q-Scan.We zijn wederzijds blij met een goede samenwerking. BWNR begon met een afsprakensysteem voor een project van BK. Niet veel later kwam daar de vraag bij om ook bouwkundige opnames te kunnen doen met hetzelfde systeem. Ook Q-Scan is begonnen met een vraag van BK: kunnen jullie wat beters maken voor onze Flora&Fauna Quickscans? En zoals gebruikelijk was het antwoord: ja, en het resultaat, dat BK nu quickscans doet aan de lopende band, doordat zij zich kunnen concentreren op de inhoud en de rest 'ontzorgd' is.
Buro Boot Buro Boot is sinds 2018 enthousiast klant. Interessante projecten, zoals onder andere Schiphol. Maar ook heel veel 'gewone' projecten. Woningen opnemen in opdracht van aannemers van bouwprojecten om duidelijkheid te scheppen of schade veroorzaakt is door het project, of dat die schade al eerder aanwezig was.